Nieuws

 • Pre zomervakantie bbq

  Pre zomervakantie bbq

  Om alvast de zomervakantie in te luiden, hielden we afgelopen week bij PICTO een BBQ.   Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie!!

 • Zomervakantie 2016

  Zomervakantie 2016

  PICTO heeft net als de scholen zomervakantie van 18 juli t/m 26 augustus 2016. Dat betekent echter niet dat we geen werkzaamheden verrichten. Zo zijn we de 1e en de laatste week op verzoek van een aantal scholen in de baan. Dat heeft met name te maken met verhuizingen van scholen naar een andere locatie. […]

 • Picto opent YouTube kanaal voor Handleidingen

  Picto opent YouTube kanaal voor Handleidingen

  Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het maken van instructiefilmpjes ter ondersteuning bij het gebruik van verschillende applicaties. De eerste filmpjes die verschenen waren gericht op het werken met Office365. Daarna volgden filmpjes over het ouderportaal van MijnSchool en de jaarovergang in Esis en Basispoort. We hebben over het algemeen veel positieve reacties ontvangen […]

 • Samenwerking PICTO met Heutink-ICT

  Samenwerking PICTO met Heutink-ICT

  Zoals inmiddels bij de scholen bekend, is het PICTO-bestuur sinds najaar 2015 op zoek naar een nieuwe partner voor Clouddiensten voor alle bij PICTO aangesloten scholen. Het PICTO-bestuur streeft daarbij naar een situatie die de door ons allen gedeelde verworvenheden van PICTO overeind houdt, de huidige en toekomstige kwetsbaarheden (waaronder innovatie- en ontwikkelkracht) duurzaam oplost […]

 • Gebruik Office 365 van Microsoft

  Gebruik Office 365 van Microsoft

  De laatste jaren gaan we steeds meer naar het principe werken in de Cloud. Overal waar een internetverbinding is geeft dan online toegang tot persoonlijke en gedeelde gegevens op elk tijdstip van de dag. Dat geldt ook voor de e-mailvoorziening in de scholen. We hebben als PICTO er dan ook voor gezorgd dat de bij […]

 • Mogelijk brandgevaar bepaalde types notebook accu’s

  Mogelijk brandgevaar bepaalde types notebook accu’s

  Geachte directies en ICT’ers, Hieronder een mail van onze leverancier die melding maakt van het nieuws dat HP voor een bepaalde reeks notebooks een omruil van accu’s in gang heeft gezet vanwege mogelijk brandgevaar. Wil u controleren of er in uw school / kantoor onderstaande apparaten voorkomen door het uitvoeren van een serienummer controle? Mocht […]

 • Jaarovergang en veranderingen Basispoort

  Jaarovergang en veranderingen Basispoort

  Beste Collega’s, Juni 2016 Basispoort heeft jullie informatie gestuurd over de jaarovergang en de veranderingen die ze gaan doorvoeren na 01-08-2016. Hieronder een verkorte versie van deze informatie. Kleine veranderingen: • Mits de school dit toestaat, wordt het ook voor leerlingen mogelijk om thuis via Basispoort in te loggen op software die door de uitgever […]

 • Bestemd voor die scholen waarvan de telefonie gemigreerd is naar Nijmko Stadskanaal

PICTO MEDEWERKERS

Route