Dienstverlening

ICT in het onderwijs

PICTO helpt scholen als intermediair om ICT maximaal in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Daar waar bij PICTO geen expertise aanwezig is zullen wij scholen  doorverwijzen of in contact brengen met externe partijen.

Netwerkbeheer en Systeembeheer

Sinds 2016 is PICTO een samenwerking aangegaan met Heutink-ICT, de afgelopen jaren zijn alle aangesloten scholen gemigreerd naar het netwerk van Heutink-ICT.
Dit betekent dat netwerkbeheer en systeembeheer in eerste en tweede lijns hulp wordt opgelost door medewerkers van Heutink-ICT die speciaal zijn aangesteld voor de scholen van PICTO.
Mocht het nodig zijn om op locatie problemen op te lossen dan wordt PICTO ingeschakeld.
Scholen kunnen dan Reindert verwachten.

Helpdesk

De helpdesk van Heutink-ICT bestaat uit een 3 tal medewerkers die speciaal voor de PICTO scholen bereikbaar zijn, zij zijn dus helemaal op de hoogte van de situatie van deze scholen en besturen.
Voor de PICTO scholen is hiervoor een speciaal telefoonnummer ingericht: 074-2404669 (met ingang van schooljaar 2018-2019)

Hardware

PICTO adviseert scholen, schoolbesturen en onderwijsgevenden en bemiddelt bij de aanschaf van ICT-hardware.
Dit door middel van schoolbezoeken bij vervangingsrondes, Reindert en Eric Klaassen (Heutink-ICT) zijn hier verantwoordelijk voor.

Software

Ondersteuning op het gebied van administratiesystemen en software is de taak van Markus, ook zal hij cursussen geven over deze onderwerpen.

Cursussen, bovenschoolse bijeenkomsten, ICT vergaderingen

Het organiseren van bovenschoolse ICT bijeenkomsten, het bijwonen van ICT vergaderingen, organiseren van themabijeenkomsten en het vraaggestuurd en aanbod gestuurd geven van cursussen is een taak van PICTO, Peter zal deze taak in de meeste gevallen op zich nemen.