Skip to content

Peter Vermeij

Peter Vermeij
Peter houd zich bezig met vragen op het gebied van software, LAS, digitale geletterdheid en Office365.
Hij geeft cursussen, probeert waar mogelijk ICT-vergaderingen van besturen bij te wonen, is verantwoordelijk voor de jaarplanning, heeft zitting in de werkgroep Future4kids, neemt deel aan het BIC-netwerk.
Heeft een adviserende rol.
Schuift aan bij schoolbezoeken door Heutink-ICT en woont bestuursvergaderingen van Picto bij. Is coördinator en teamleider bij Picto.

Peter is vier dagen werkzaam bij Picto: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op donderdag werkt Peter als bovenschools ICT’er voor Scholengroep Perspectief

E-mail: petervermeij@pictoveendam.nl