Protocol volledig openen basisonderwijs

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke opstelling van het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld.

Lees hier het protocol >